Cilësia

Analizat i bëri Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës – Prishtinë. Gjithashtu, uji DEA kontrollohet vazhdimisht në laboratorët zyrtarë të fabrikës së “Dea-së” te cilët janë të paisur me Standardin ISO 17025 dhe Labaoratori për analiza është i akreditur nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë.

DEA është e certifikuar me ISO 22000:2005 dhe HACCP dhe ISO 17025.

Që nga viti 2006. Masat e ndërmarra na mundësojnë t’i ofrojmë konsumatorit një produkt me kualitet të lartë konform standardeve ndërkombëtare. Për të ruajtur pastërtinë e ujit, mbushja kryhet me garancionet më të sigurta dhe me një teknologji avangarde të fjalës së fundit.

PET

2L

2L

1.5L

0.5L

0.5L

0.5L

2.0L

2.0L

1.5L

0.5L

0.5L

0.5L

Qelq

0.75L

0.25L

0.75L

0.75L

0.25L

0.75L

0.25L

0.75L

0.75L

0.25L

Bidona

20L

10L

8L

20L

10L

8L