Uji Mineral Natyral

Ujë Mineral Natyral DEA i nxjerrur nga thellësia e nëntokës shumë i pasur me minerale si: bikarbonatet, sulfatet, kalciumi, magneziumi kanë efekt shumë të mire në funksionimin fiziologjik të trupit të njeriut. DEA buron me një mineralitet të madh dhe ky urim e bënë të veçantë në tregun vendor dhe nderkombtar ku sasia e mineralitetit është tërsisht natyrale si dhunti e natyrës.
 

Katione
Kalciumi 147.49
Magnezi 41.83
Natriumi 210.00
Kaliumi 37.50

Anione
Bikarbonatet 1232.00
Sulfatet 22.00
Kloruret 9.80
Nitratet 0.70