Uji Natyral Mineral

Ujë Natyral Mineral DEA i nxjerrur nga thellësia e nëntokës në bjeshket e Zhegocit është një nga ujërat më të lehta oligo minerale dhe posedon një sasi të mjaftueshme të mineraleve që janë të domosdoshme për fuksionimin e trupit dhe stabilitetin e tij.

Uji “Dea” është i pasur me bikorbonate, sulfate, calcium, magnesium. Kjo e bënë ujin DEA të përshtatshëm për ata që kanë nevojë të konsumojnë sasi të mëdha të ujit për parandalimin e gurëve në veshkë, për ata që praktikojnë sport apo forma të tjera të aktiviteteve fizike në klima të ndryshme.

Katione
Kalciumi 28.00
Magnezi 5.48
Natriumi 86.00
Kaliumi 4.27

 

Anione
Bikarbonatet 332.00
Sulfatet 22.00
Kloruret 9.80
Nitratet 0.70