Origjina, Burimi, Mjedisi

Që nga lashtësia, në vazhdimësi, në këto troje të virgjëra me një natyrë të butë e të pastër, të parët tanë i njohën dhe i ruajtën burimet e ujërave të kristalta minerale, për të cilat që atëherë, kishin njohuri për efektet shëruese që patën për njerëzit, të cilët lëngonin ngasëmundjet e lukthit, pezmatimit të idhzës, mënjanimit të rërës në kanalet e traktit urinar etj.

Në fillim të mileniumit të ri, pas shumë hulumtimeve gjeologjike, pronarit të këtij parku të pashpallur kombëtar në masivin e Bjeshkëve të Zhegocit në Kosovë, i lindi ideja që përmes ngritjës së kapaciteteve moderne teknologjike, këtë mrekulli të natyrës, tashmë të pagëzuar me emrin e hyneshës ”DEA”.

Uji mineral natyral Dea, është një perlë e natyrës së përmasave kombëtare, burime të pashtershme të të cilit kanë amën e virgjër të një brezi kodrinor-malor, gjeologjia e të cilit ka një thellësi prej 300 m.

Është një mrekulli e resurseve të papërsëritshme natyrore,e një rrjeti kompleks shtresor të rërës së imët dhe e një filtri të jashtëzakonshëm të nënës natyrë.

Projekti studimor, kërkues dhe me përkushtim hulumtues, i punuar nga ekspertë eminentë të gjeohidrologjisë, në saje të preferencave shkencore ekologjike dhe atyre për ruajtjen e ambientit, ka marrë dritën jeshile dhe është realizuar sipas standardeve evropiane dhe atyre botërore. Kapacitetet prodhuese dhe ato kontrolluese shëndetësore janë të pajisura me teknologjinë më të avancuar evropiane e botërore.