Burim nga luginat malore

Dea ju ofron shumëllojshmëri produktesh, gjithmonë duke ruajtur origjinalitetin dhe natyralitetin e tyre. Ju mund të shijoni ujë natyral në çdo kohë të jetës tuaj, duke filluar që tani, ujë mineral në çdo kohë dhe ujë të krijuar për bebe, në mënyrë që shëndeti i fëmijës suaj të fillojë që nga momenti i lindjes. Ekziston gjithmonë një shishe që do të plotësojë kërkesat tuaja kur keni nevojë të hidratoheni gjatë vozitjes, në drekë ose në punë.
Ujë Natyral Mineral
Uji ynë është forca lëvizëse e gjithë natyrës, nga udhëtimi i tij 20 vjeçar nëpër thellësitë e maleve e deri në trupin tuaj.

Përbërja Minerale (mg/L)

Calcium

00

Magnesium

00

Sodium

00

Potassium

00

Nitrates

00

Bicarbonates

00

Sulfates

00

Silica

00

Chlorides

00

Ujë Mineral Natyral

A little sparkle, and a little bubble. Natural mineral water is obtained directly from mineral springs and is caused by naturally occurring gases.

Përbërja Minerale (mg/L)

Calcium

00

Magnesium

00

Sodium

00

Potassion

00

Nitrates

00

Bicarbonates

00

Sulfates

00

Silica

00

Chlorides

00

Ujë për Bebe
Si ta prezantoni në mënyrë të sigurt fëmijën tuaj me ujë për herë të parë? Filloni me Dea Baby Water.

Përbërja Minerale (mg/L)

Calcium

00

Magnesium

00

Sodium

00

Potassium

00

Nitrates

00

Bicarbonates

00

Sulfates

00

Silica

00

Chlorides

00

Përbërja Minerale mg/L)

Calcium

00

Magnesium

00

Sodium

00

Potassium

00

Nitrates

00

Bicarbonates

00

Sulfates

00

Silica

00

Chlorides

00

Ujë Natyral Mineral
Uji ynë është forca lëvizëse e gjithë natyrës, nga udhëtimi i tij 20 vjeçar nëpër thellësitë e maleve e deri në trupin tuaj.

Përbërja Minerale mg/L)

Calcium

00

Magnesium

00

Sodium

00

Potassium

00

Nitrates

00

Bicarbonates

00

Sulfates

00

Silica

00

Chlorides

00

Ujë Mineral Natyral
Pak shkëlqim, dhe pak fluskë. Uji natyral mineral merret direkt nga burimet minerale dhe që shkaktohet nga gazrat që ndodhin në mënyrë natyrale.

Përbërja Minerale mg/L)

Calcium

00

Magnesium

00

Sodium

00

Potassium

00

Nitrates

00

Bicarbonates

00

Sulfates

00

Silica

00

Chlorides

00

Ujë për Bebe
Si ta prezantoni në mënyrë të sigurt fëmijën tuaj me ujë për herë të parë? Filloni me Dea Baby Water.

Përbërja Minerale (mg/L)

Calcium

00

Magnesium

00

Sodium

00

Potassium

00

Nitrates

00

Bicarbonates

00

Sulfates

00

Silica

00

Chlorides

00

Ujë Natyral Mineral
Uji ynë është forca lëvizëse e gjithë natyrës, nga udhëtimi i tij 20 vjeçar nëpër thellësitë e maleve e deri në trupin tuaj.

Përbërja Minerale (mg/L)

Calcium

00

Magnesium

00

Sodium

00

Potassium

00

Nitrates

00

Bicarbonates

00

Sulfates

00

Silica

00

Chlorides

00

Ujë Mineral Natyral
Pak shkëlqim, dhe pak fluskë. Uji natyral mineral merret direkt nga burimet minerale dhe që shkaktohet nga gazrat që ndodhin në mënyrë natyrale.

Mineral Composition (mg/L)

Calcium

00

Magnesium

00

Sodium

00

Potassium

00

Nitrates

00

Bicarbonates

00

Sulfates

00

Silica

00

Chlorides

00

Ujë për Bebe
Si ta prezantoni në mënyrë të sigurt fëmijën tuaj me ujë për herë të parë? Filloni me Dea Baby Water.